Ngành Bán Lẻ sử dụng phân tích video dựa trên AI để làm gì?

phân tích video dựa trên AI-blog

Ngành Bán Lẻ sử dụng phân tích video dựa trên AI để làm gì?  5/5 Phân tích video dựa trên AI là một công cụ có khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ từ nguồn dữ liệu. Riêng phần mềm Vaidio AI Vision sẽ ghi nhận thông tin từ camera giúp xác định […]

Phân tích video camera trong 6 trường hợp thực tế

phân tích video camera-blog

Phân tích video camera trong 6 trường hợp thực tế.  5/5 Các công cụ trí tuệ nhân tạo hiện được sử dụng rộng rãi để phân tích video camera. Thông thường thao tác này đòi hỏi nhiều thời gian của con người. Vì thế các ứng dụng hiện đại có khả năng làm đơn […]