CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TURBO

TURBO đưa ra tuyên bố này nhằm thể hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng và người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Dưới đây là những chính sách bảo mật mà TURBO sử dụng trong việc duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ khách hàng và người sử dụng dịch vụ.

Theo Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu (General Data Protection Regulation – GDPR) tiêu chuẩn mới của Liên Minh Châu Âu đặt ra để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin của khách hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2018. Nhầm nâng cao trải nghiệm của người dùng TURBO đã có những sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1. CAM KẾT VỀ BẢO MẬT CỦA TURBO 

TURBO dựa trên sự phát triển lâu dài về mối quan hệ cùng với khách hàng và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nhằm để đảm bảo được quyền lợi cũng như thông tin của mọi người tham gia sử dụng dịch vụ. Chúng tôi xin đưa ra các cam kết về bảo mật thông tin dữ liệu như sau:

Mọi thông tin mà chúng tôi thu thập được như Họ tên, Địa chỉ, Công ty, Số điện thoại, Địa chỉ email, các thông tin thanh toán. Ngoài ra khi bạn ghé thăm website của TURBO, các thông tin sẽ được thu thập như: Địa chỉ IP, trình duyệt WEB, vị trí, ngày giờ. Mục đích cho việc thu thập thông tin của chúng tôi nhằm phục vụ cho việc quản trị website và đánh giá việc sử dụng website đó cùng với đánh giá trải nghiệm của khách hàng và người sử dụng dịch vụ. Từ đó cải thiện dịch vụ tốt hơn để mang đến trải nghiệm tốt nhất. Nếu thông tin được sử dụng nhằm hỗ trợ để cung cấp cho bên thứ 3, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến chấp thuận của người sử dụng dịch vụ và để đảm bảo thông tin không bị bên thứ 3 tiết lộ hoặc bán thông tin, bên phía chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ 3 ký thỏa thuận về cam kết để bảo vệ dữ liệu và chịu hình phạt trước pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu vi phạm.

Khách hàng và người sử dụng dịch vụ có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin đã cung cấp cho chúng tôi để theo đúng yêu cầu của mình thì liên hệ thông chúng tôi bất cứ khi nào theo địa chỉ liên lạc của chúng tôi cung cấp cho khách hàng và người sử dụng dịch vụ. Ngoài ra khách hàng và người sử dụng dịch vụ có thể từ chối cung cấp thông tin, chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng và không yêu cầu bắt buộc cung cấp thông tin nhằm đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng.

Khách hàng và người sử dụng dịch vụ có thể yêu cầu TURBO cung cấp thông tin của mình đã được thu thập trong vòng 30 ngày. Thậm chí có thể yêu cầu TURBO xóa bỏ các thông tin đã thu thập.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ

Khách hàng và người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu. Khi đăng nhập vào hệ thống của TURBO, bạn có toàn quyền truy cập thông tin cá nhân của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ thông tin đăng nhập tại một nơi an toàn và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.

Lưu ý rằng key-logger, virus, hoặc các thiết bị giám sát khác đang theo dõi máy tính của bạn với mục đích không tốt, những chương trình này có thể thu thập lại thông tin của bạn khi đăng nhập vào hệ thống của TURBO, vì vậy bạn nên đề phòng các thiết bị như vậy, đặc biệt là từ các máy tính công cộng. Ngoài ra, bạn nên luôn luôn đăng xuất bất kỳ loại dịch vụ nào khi bạn không còn chủ động sử dụng chúng.

3. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Tuy nhiên khi có sự yêu cầu của luật pháp, TURBO có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, vì chúng tôi tin rằng những hành động như vậy là cần thiết và yêu cầu phải được thực hiện theo luật tố tụng hiện hành.

Trên Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng TURBO không chịu trách nhiệm về mức độ bảo mật thông tin của các trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu những chính sách về sự riêng tư của mỗi trang.

4. THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

TURBO có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của TURBO.