Đối tác công nghệ

Thông qua việc tích hợp, giải pháp công nghệ Turbo với các sản phẩm của đối tác: quản lý cảnh báo, hệ thống quản lý thông tin an ninh vật lý, phần mềm chấm công, barrier được bổ sung và tạo thành hệ thống giám sát hoàn thiện tối ưu nhất, phù hợp với nhu cầu người dùng cuối.

Tích hợp hệ thống

Đối tác tích hợp hệ thống là thành viên Đại lý của Turbo, được chứng nhận để bán lại, cài đặt và hỗ trợ phạm vi sản phẩm của Đại lý.
Các công tác dịch vụ thường bao gồm chu trình từ đầu đến cuối: phản hồi giá thầu, thiết kế hệ thống, mua sắm, tích hợp và cài đặt đến hỗ trợ bảo trì sau cài đặt.

Đối tác kênh

Nhà bán lẻ được chứng nhận, cài đặt và hỗ trợ các giải pháp phân tích Video AI toàn diện của Turbo. Việc tham gia vào chương trình yêu cầu phải ký kết thoả thuận đối tác đại lý chính thức với Turbo; được chiết khấu, tiếp cận các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ, cơ hội được hợp tác tiếp thị và hơn thế nữa. 

doi-tac-cua-vaidio-ai-vision-1

ĐĂNG KÍ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA TURBO

TIN TỨC
Các bài viết về Công Nghệ