nhan-dien-bien-so-xe
Sản phẩm công nghệ
Nhận diện Biển số xe

Tính năng nhận diện biển số xe Vaidio’s License Plate Recognition (LPR) tích hợp trên hệ thống giám sát giúp giám sát các phương tiện ra vào, cải thiện việc truy cập dựa vào danh sách theo dõi.

Đọc và lưu trữ biển số phương tiện ở góc nghiêng (<20 độ, ngay cả khi không hoàn toàn xuất hiện trong hình ảnh quan sát)
Đọc và hiểu các loại biển số mới được cập nhật ở khu vực Việt Nam
Dễ dàng tích hợp và sử dụng với mạng cục bộ của hệ thống giám sát và thiết bị lưu trữ
Ghi lại thời gian ra vào/ ra và loại xe, dòng xe của phương tiện
Kiểm soát ra vào

Điều chỉnh quyền ưu tiên ra vào đối với các phương tiện ưu tiên

Tích hợp dễ dàng

Kết hợp với tính năng AI khác và thiết bị
bên thứ 3 để tạo ra giải pháp hoàn chỉnh
cho từng môi trường

Trích xuất

Lưu trữ và tìm kiếm dễ dàng biển số,
phương tiện, đối tượng

Các lĩnh vực
Sử dụng Nhận diện Biển số xe
Các ưu điểm của
Giải pháp Công nghệ Nhận diện Biển số xe
Giao diện

Giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo nhanh chóng kết hợp với các thiết bị ngoại vi giúp tiếp cận nhanh khu vực

Theo vết đối tượng

Vaidio™ AI Vision nhận diện chính xác 95% khuôn mặt, hiệu quả ngay cả khi làm việc với hình ảnh
có chất lượng không hoàn hảo

Phân biệt tốt nhất

AI phân biệt hơn 30 loại đối tượng khác nhau (người, động vật, phương tiện, lửa, khói,…)

Khả năng tích hợp cao

Giải pháp dễ dàng tích hợp với các hệ thống
giám sát. Tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn

Trường hợp của bạn là gì?

Hãy để lại yêu cầu, chúng tôi sẽ giúp bạn

ĐĂNG KÝ DEMO

Để lại thông tin để đăng ký demo.

TIN TỨC
Các bài viết về Công Nghệ