Ngành Bán Lẻ sử dụng phân tích video dựa trên AI để làm gì?

phân tích video dựa trên AI-blog

Ngành Bán Lẻ sử dụng phân tích video dựa trên AI để làm gì?  5/5 Phân tích video dựa trên AI là một công cụ có khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ từ nguồn dữ liệu. Riêng phần mềm Vaidio AI Vision sẽ ghi nhận thông tin từ camera giúp xác định […]