“Cuộc đua” ứng dụng nhận dạng phương tiện AI hiện nay

nhận dạng phương tiện AI-blog

“Cuộc đua” ứng dụng nhận dạng phương tiện AI hiện nay  5/5 Hệ thống ứng dụng nhận dạng phương tiện AI thường được tích hợp vào camera, bán vé, thu phí… Qua thời gian thử nghiệm, đào thải và phát triển, kết quả thực tế rất khả quan. Camera tích hợp AI đã trở thành […]