Nâng cao bảo mật ngân hàng với giải pháp an ninh 30 in 1

giải pháp an ninh 30 in 1-blog

Nâng cao bảo mật ngân hàng với giải pháp an ninh 30 in 1  5/5 Rủi ro về tài sản, nguy cơ an ninh,… là những vấn đề mà nhiều ngân hàng đang phải đối mặt. Vì thế, kiểm soát an ninh ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự […]

Ngân hàng số – bức tranh tài chính chung trên toàn cầu

Ngân hàng số-blog

Ngân hàng số – bức tranh tài chính chung trên toàn cầu  5/5 Ngân hàng số đã trở thành mục tiêu của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ. Tại sao cần phải chuyển đổi sang mô hình smart banking? Những thay đổi dài hạn, ngắn hạn của […]