Ngân hàng số – bức tranh tài chính chung trên toàn cầu

Ngân hàng số-blog

Ngân hàng số – bức tranh tài chính chung trên toàn cầu  5/5 Ngân hàng số đã trở thành mục tiêu của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ. Tại sao cần phải chuyển đổi sang mô hình smart banking? Những thay đổi dài hạn, ngắn hạn của […]